Meerzijdige Partijdigheid binnen de Hulpverlening

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

 • Moet je volgens collega’s iets met meerzijdige partijdigheid?
 • Maar is dat makkelijker gezegd dan gedaan in jouw caseload?

Dan is deze cursus met haar heldere theorie en toepassingsvoorbeelden, iets voor jou.

Gebaseerd op praktijkonderzoek

Ik neem je mee in mijn onderzoeksbevindingen over hoe VCW-geregistreerde therapeuten met daders en slachtoffers van seksueel misbruik omgaan. Wat kunnen wij van hun werkwijze leren?

Centrale vragen in de cursus

 • Wat is meerzijdige partijdigheid?
 • Hoe kun je dit praktisch toepassen?
 • Welke behandelfases kun je gebruiken?
 • Wanneer betrek je daders en slachtoffers?
 • Op welke ontwikkeling stuur je bij jouw cliënt?
 • Hoe hangen dader- en slachtofferschap samen?
 • Welke hulpverleners-dilemma’s zetten je vaak klem?

Reflecteer op jouw behandelproces

 • Hoe kan je jouw behandelproces contextueel verrijken?
 • Welke cliënt-gerichte interventies passen in jouw werkwijze?
 • Hoe kan je meerzijdig partijdig zijn naar daders en slachtoffers?
 • Welke dilemma’s herken jij binnen jouw organisatie of werkveld?
 • Welke supervisie-vragen heb jij over meerzijdige partijdigheid?

Doelstellingen cursus

De cursus is ontwikkeld als extra module voor bij en nascholing in (intervisie en supervisie) groepen.

Professionalisering hulpverleners

De cursus bevordert diverse vaardigheden, waaronder:

 • begrip: meerzijdige partijdigheid in de contextuele hulpverlening
 • bewustzijn: bevorderen van zelfreflectie op beroepsbekwaamheid
 • innovatie: bottom-up stimuleren van innovaties in het werkproces
 • inspiratie: aanspreken van de professionals op de eigen creativiteit
 • opleiding: train medewerkers vanuit Nagy’s contextuele perspectief
 • praktisch: direct toepasbare hand-outs, cheat sheets en werkvormen
 • flexibiliteit: integreer in een opleiding, intervisie of supervisor-activiteit

Tip: Doe de cursus samen

Het is aan te raden om de cursus samen met een collega te doen. Dan kan je elkaar inspireren. En elkaar uitdagen op hoe je dit met elkaar en organisatie-breed kan inbedden in de werkprocessen.

Optioneel: Certificaat tegen meerkosten

Voor het behalen van het certificaat moeten de opdrachten, waaronder een casus-inbreng en een procesverbetering, verplicht worden ingeleverd. Omdat ik deze zelf nakijk, zijn daar meerkosten aan verbonden. Na het voldoen van de factuur, beoordeel ik jouw opdracht en ontvang je een certificaat.

Studeer je nog of ben jij een opleider? 

Voor studenten van de CHE (Christelijke Hogeschool Ede) is een aangepaste prijs voor het certificaat van E250 excl. BTW afgesproken. Het certificaat kan voor hen een invulling zijn van hun vrije studie-ruimte bij innovatie. Ben jij een opleider en wil jij ook groepskorting? Neem dan vrijblijvend contact op.

Een programma op maat?

Uiteraard is het ook mogelijk dit programma op maat te maken. Dan doe ik bijvoorbeeld interviews met jouw behandelaars over hun werkproces. Van die unieke werkwijze maak ik dan een training.

Show More

What Will You Learn?

 • Weet wat meerzijdige partijdigheid vanuit de theorie inhoudt.
 • Leer meerzijdige partijdigheid toepassen als een werkproces.
 • Krijg zicht op contextuele interventies bij daders en slachtoffers.
 • Leer de valkuilen bij meerzijdige partijdigheid snel herkennen.

Course Content

Leerdoel: wat is jouw vraag over meerzijdige partijdigheid?
Expliciteer jouw vragen voor deze mini-cursus.

 • Welkom bij de cursus
 • Nulmeting: wie ben je en wat wil je leren?

De theoretische achtergrond van meerzijdige partijdigheid
Leer over de ontwikkeling van MZP begripsdefinities.

De drie toepassingsvormen van meerzijdige partijdigheid
MZP als werk, leerproces en een navigatie-instrument.

1. Meerzijdige partijdigheid als therapeutisch behandelproces
Leer de acht stappen van het behandelproces.

2. Meerzijdige partijdigheid als leerproces bij cliënten
Leer professioneel op de leerlijnen van cliënt sturen.

3. Meerzijdige partijdigheid als navigatie-instrument bij hulpverlenersdilemma’s
Leer de hulpverleners-dilemma's verwoorden.

Toetsing en Certificeringsopdrachten
Behaal het certificaat met deze reflectie-opdrachten.

Want to receive push notifications for all major on-site activities?